Распоред Звоњења

 

РАСПОРЕД   ЗВОЊЕЊА

за   ученике од I до IV

ПРЕПОДНЕВНА   СМЕНА

 

ПОПОДНЕВНА   СМЕНА

Час

Почетак часа

Крај часа

Час

Почетак часа

Крај часа

1.

7.25

7.30

8.15

1.

12.55

13.00

13.45

2.

 

8.20

9.05

2.

 

13.50

14.35

3.

9.20

9.25

10.10

3.

14.50

14.55

15.40

4.

 

10.15

11.00

4.

 

15.45

16.30

5.

 

11.05

11.50

5.

 

16.35

17.20

6.

 

-

-

6.

 

-

-

 

РАСПОРЕД   ЗВОЊЕЊА

за   ученике од V до VIII

ПРЕПОДНЕВНА   СМЕНА

 

ПОПОДНЕВНА   СМЕНА

Час

Почетак часа

Крај часа

Час

Почетак часа

Крај часа

1.

7.25

7.30

8.15

1.

12.35

12.40

13.25

2.

 

8.20

9.05

2.

 

13.30

14.15

3.

9.20

9.25

10.10

3.

14.30

14.35

15.20

4.

 

10.15

11.00

4.

 

15.25

16.10

5.

 

11.05

11.50

5.

 

16.15

17.00

6.

 

12.55

12.40

 

6.

 

17.05

17.50