Школа данас

 

Основна школа "Ђура Јакшић" је мала сеоска школа, основана далеке 1889. године. Налази се у Месној заједници Мала Крсна недалеко од Смедерева, поред саобраћајнице Смедерево – Велика Плана, и на железничком чвору пруга ка Београду, Пожаревцу и Великој Плани.skola1

Школа је отпочела са радом 1889. год.

1925/26. год. сазидана је нова школска зграда у швајцарском стилу.

1949/50. год. школа је била четворогодишња.

1959/60. год. прави се нова школа – ШКОЛА ДАНАС.

Школа сада има 140 ученика и настава се реализује у осам разреда са по једним одељењем. У школи је запослено 23 наставника и професора. У пет учионица општег типа изводи се редовна настава, слободне активности, а у једној од њих је и забавиште – предшколска установа. Школа је обезбедила нова наставна средства како би унапредила наставу.

                По уговору о трајном коришћењу, закљученом са Месном заједницом, школа користи салу за физичко васпитање површине 72м2 и компјутерску учионицу, површине 24м2.

Школа располаже, односно користи, довољно школског простора за одвијање редовне наставе и других наставних активности укупног капацитета од 1060m2.

У оквиру школе такође постоје и следећи објекти:

- Игралиште за фудбал................ 900m2

- Игралиште за рукомет............... 800m2

- Игралиште за кошарку.............. 600m2

Школа је опремљена основним наставним средствима што пружа задовољавајуће услове за успешно организовање васпитно-образовног рада.

У овој школској години школа ће наставити сарадњу са чиниоцима друштвене средине:

    • Месна заједница, Мала Крсна;
    • Центарза културу у Смедереву;
    • Школска управа Пожаревац;
    • Министарствопросвете, науке и технолошког развоја;
    • Градска управа Смедерево-Одељење за јавне службе
    • Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево;
    • Железница (повезаност са Смедеревом иБеоградом);
    • МУП;
    • Амбуланта;
    • Црква Светог апостолаТоме;
    • Сигурна кућа;
    • Црвени крст
    • Народна библиотека;
    • Друштво учитеља општине Смедерево;
    • Здравствени центар;
    • Центар за социјални рад;
    • Музеј у Смедереву;
    • Тврђава;
    • Градска галерија;
    • Локални медији (ТВ Смедерево, ТВ Јерина, новине“ Наш глас“);
    • Туристичке агенције;
    • Предузетници из окружења.

 

Друштвена средина пружа солидне социјалне и културне услове.