III разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК MATEMATИKA СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ВЕРСКА НАСТАВА MATEMATИКА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС

 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ВЕРСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС