III разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА MATEMATИКА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА
6.   ДОДАТНА НАСТАВА    

 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА
6.   ДОДАТНА НАСТАВА