III разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК MATEMATИКА
2. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
3. МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО
5. ДОПУНСКА НАСТАВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС
6.       ДОДАТНА НАСТАВА   

 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА MATEMATИКА
3. СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ДИГИТАЛНИ СВЕТ ПРИРОДА И ДРУШТВО
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ МУЗИЧКА КУЛТУРА ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС
6.    ДОДАТНА НАСТАВА