IV разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.  МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ДИГИТАЛНИ СВЕТ ПРИРОДА И ДРУШТВО
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС
6.   ДОДАТНА НАСТАВА       

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА ДИГИТАЛНИ СВЕТ ПРИРОДА И ДРУШТВО
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС
6.    ДОДАТНА НАСТАВА