IV разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ПРИРОДА И ДРУШТВО МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ВЕРСКА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК
3.  СРПСКИ ЈЕЗИК ПРОЈЕКТНА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА НАСТАВА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ЧОС
6.         ДОДАТНА НАСТАВА

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
 2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК ПРОЈЕКТНА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
 4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА
 5. ПРИРОДА И ДРУШТВО ДОПУНСКА НАСТАВА ПРИРОДА И ДРУШТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА ЧОС
 6.         ДОДАТНА НАСТАВА