IV разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА  СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО
2.  СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС
6.         ДОДАТНА НАСТАВА

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
 3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
 4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ВЕРСКА НАСТАВА ПРИРОДА И ДРУШТВО
 5. СРПСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СРПСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС
 6.         ДОДАТНА НАСТАВА