Наставници

 

Редни бр.

Име и презиме запосленог

Задужења

1.

Ранка Лазић

наставник разред. наставе

2.

Зорица Радојковић

наставник разред. наставе

3.

Маријана Јеремић

наставник разред. наставе

4.

Љиљана Милићевић

наставник разред. наставе

5.

Марина Недељковић

наставник српског језика

6.

Мирјана Милојевић

наставник математике

7.

Ненад Станојевић

наставник технике и технологије

8.

Никола Максимов

наставник технике и технологије

9.

Владимир Петровић

наставник информатике и рачунарства

10.

Јелена Милетић

наставник француског језика

11.

Вељко Цветковић

наставник географије

12.

Милош Некић

наставник енглеског језика

13.

Никола Миленковић

наставник биологије

14.

Зоран Аћимовић

наставник физике

15.

Мирјана Трајков

наставник историје 

16.

Глорија Тодоровић

наставник енглеског језика

17.

  Миодраг Станојевић

наставник физичког васпитања и ОФА

18.

Предраг Милошевић

наставник верске наставе

19.

Ненад Блажић

наставник музичке културе

20.

Борјана Весић

наставник ликовне културе и грађанског васпитања

21.

Зоран Јевтић

наставник хемије