Наставници

 

Редни бр.

Име и презиме запосленог

Задужења

1.

Ранка Лазић

наставник разред. наставе

2.

Зорица Радојковић

наставник разред. наставе

3.

Маријана Јеремић

наставник разред. наставе

4.

Љиљана Милићевић

наставник разред. наставе

5.

Јелена Живанчевић

наставник српског језика

6.

Сања Јоловић

наставник математике

7.

Ненад Станојевић

наставник техничког и информатичког образовањa

8.

Радмила Лукић

наставник техничког и информатичког образовањa

9.

Владимир Петровић

наставник информатике и рачунарства

10.

Јелена Милетић

наставник француског језика

11.

Вељко Цветковић

наставник географије

12.

Милош Некић

наставник енглеског језика

13.

Никола Миленковић

наставник биологије

14.

Мирослав Јовановић

наставник физике

15.

Радиша Благојевић

наставник физике

16.

Јадран Перић

наставник историје

17.

Глорија Тодоровић

наставник енглеског језика

18.

  Горан Маринковић

наставник физичког васпитања и изабраног спорта

19.

Предраг Милошевић

наставник верске наставе

20.

Ненад Блажић

наставник музичке културе

21.

Душан Раичевић

наставник ликовне културе

22.

Зоран Јевтић

наставник хемије

23.

Јован Бендић

психолог, наставник грађанског васпитања