Наставници

 

Редни бр.

Име и презиме запосленог

Задужења

1.

Ранка Лазић

наставник разред. наставе

2.

Зорица Радојковић

наставник разред. наставе

3.

Маријана Јеремић

наставник разред. наставе

4.

Љиљана Милићевић

наставник разред. наставе

5.

Марина Недељковић

наставник српског језика

6.

Сања Јоловић

наставник математике

7.

Ненад Станојевић

наставник техничког и информатичког образовањa

8.

Радмила Лукић

наставник техничког и информатичког образовањa

9.

Владимир Петровић

наставник информатике и рачунарства

10.

Јелена Милетић

наставник француског језика

11.

Вељко Цветковић

наставник географије

12.

Милош Некић

наставник енглеског језика

13.

Никола Миленковић

наставник биологије

14.

Милена Башић

наставник физике

15.

Радиша Благојевић

наставник физике

16.

Милан Бајкић

наставник историје

17.

Глорија Тодоровић

наставник енглеског језика

18.

  Горан Маринковић

наставник физичког васпитања и изабраног спорта

19.

Предраг Милошевић

наставник верске наставе

20.

Ненад Блажић

наставник музичке културе

21.

Борјана Весић

наставник ликовне културе

22.

Зоран Јевтић

наставник хемије

23.

Верица Бендић

наставник грађанског васпитања