VI разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ФИЗИКА ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
4. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ ФИЗИКА МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА
6. ЧОС МУЗИЧКА КУЛТУРА   ВЕРСКА НАСТАВА ГЕОГРАФИЈА
7. БИОЛОГИЈА     ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ   

 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П.      ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЧОС  
 1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  МАТЕМАТИКА  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ВЕРСКА НАСТАВА ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 3. ФИЗИКА ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА
 4. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА
 5.

БИОЛОГИЈА

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА
 6. ИСТОРИЈА   СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО