VI разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА
3. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
4. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
6. ФИЗИКА ИСТОРИЈА  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
7.         ХОР И ОРКЕСТАР

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА
 3. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
 4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 5.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ГЕОГРАФИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
 6. ФИЗИКА ИСТОРИЈА  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИКА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
7.         ХОР И ОРКЕСТАР