VI разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ГЕОГРАФИЈА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
4. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ИЗАБРАНИ СПОРТ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6. ФИЗИКА   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК
 2. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
 3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА
 4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА
 5.

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ИЗАБРАНИ СПОРТ
 6. ФИЗИКА   ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФИЗИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК