VII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА
2. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФИЗИКА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

4. ФИЗИКА ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
5. СРПСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
6. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7.     ЧОС ВЕРСКА НАСТАВА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П. ЧОС     ВЕРСКА НАСТАВА ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
 1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА
 3. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
 4. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА
 5. ФИЗИКА ХЕМИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА
 6. БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7.    
  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ