VII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА

ЧОС

ЛИКОВНА КУЛТУРА
2. ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЈА

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

4. ИСТОРИЈА ХОР И ОРКЕСТАР ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
5. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА
6. МАТЕМАТИКА ХЕМИЈА ФИЗИКА ХЕМИЈА МАТЕМАТИКА
7.     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П.    ХОР И ОРКЕСТАР    ВЕРСКА НАСТАВА  
 1. ФИЗИКА ХЕМИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ХЕМИЈА ИСТОРИЈА
 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА
 3. БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
 4. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  ЛИКОВНА КУЛТУРА
 5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
 6. ЧОС ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  БИОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7.  ИСТОРИЈА       ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ