ОТВОРЕНИ ДАН

ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА

ОБАВЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ ДА ЋЕ И У ШК. 2018/2019.ГОД. БИТИ У ПРИЛИЦИ ДА ПРИСУСТВУЈУ ЧАСОВИМА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ.

 

РАСПОРЕД ПРИСУСТВА ЧАСОВИМА:

 

24.9.2018.ГОД.( ПОНЕДЕЉАК)

30.10.2018.ГОД.( УТОРАК)

28.11.2018.ГОД.( СРЕДА)

27.12.2018.ГОД.( ЧЕТВРТАК)

25.01.2019.ГОД.( ПЕТАК)

25.02.2019.ГОД.( ПОНЕДЕЉАК)

26.3.2019.ГОД.( УТОРАК)

24.4.2019.ГОД.( СРЕДА)

23.5.2019.ГОД.( ЧЕТВРТАК)

 

НАЈВИШЕ 2 РОДИТЕЉА МОГУ ПРИСУСТВОВАТИ ЈЕДНОМ ЧАСУ.

 

ПРИСУСТВО ЧАСУ ПОДРАЗУМЕВА САМО ПОСМАТРАЊЕ АКТИВНОСТИ, БЕЗ МОГУЋНОСТИ КОМЕНТАРИСАЊА ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ.

 

СВЕ СУГЕСТИЈЕ, ПРЕДЛОГЕ И ПРИМЕДБЕ РОДИТЕЉИ ЋЕ МОЋИ ДА ИЗНЕСУ ТОКОМ АНКЕТИРАЊА НА КРАЈУ 1. И 2. ПОЛУГОДИШТА ШК. 2018/2019.ГОД.