Ваннастава

 

Редни бр.

Име и презиме запосленог

Задужења

1.

Слађана Ћирковић

директор

2.

Марко Станковић

секретар

3.

Јован Бендић

психолог

4.

Јелена Јовановић

библиотекар

5.

Мирославка Илић

сервирка

6.

Драган Ивановић

домар-ложач

7.

Ивана Милошевић

помоћни радник

8.

Сребра Симоновић

помоћни радник