VIII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИКА ХЕМИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
4. СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5. БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
6. ФИЗИКА ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7.          ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

поподне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ХЕМИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
4. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ФИЗИКА БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5. СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
6. ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7.         ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ