VIII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИКА ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
2. БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ХЕМИЈА  ГЕОГРАФИЈА
6. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ХЕМИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
7.  ЧОС ХОР   ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ    

поподне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
4. ФИЗИКА ГЕОГРАФИЈА ФИЗИКА ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
5. БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ХЕМИЈА ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
6. ЧОС ХЕМИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА
7.   ХОР   ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ