VIII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИКА МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 1. група  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 2. група
2. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА
3. ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА
5. СРПСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
7. ЧОС      ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА  ГЕОГРАФИЈА

поподне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П.     ЧОС  ВЕРСКА НАСТАВА   
1. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
2. ФИЗИКА ХЕМИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 2. група
5. ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА
6. МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 1. група ЛИКОВНА КУЛТУРА
7.  БИОЛОГИЈА       ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ