VIII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МУЗИЧКА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА
4. СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА
5. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ИЗАБРАНИ СПОРТ
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ БИОЛОГИЈА ФИЗИКА
7.        ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРЕТЧАС

поподне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА
2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИЗАБРАНИ СПОРТ
4. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
5. СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА
6. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ФИЗИКА
7.        ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРЕТЧАС