V разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
6.    ЛИКОВНА КУЛТУРА ГРАЂАНСКО ВЕРСКА НАСТАВА  ИЗАБРАНИ СПОРТ
7.       ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ  

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
2. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК  СРПСКИ ЈЕЗИК
4. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. БИОЛОГИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
6.    ЛИКОВНА КУЛТУРА ГРАЂАНСКО ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ ИЗАБРАНИ СПОРТ