V разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.   СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
3. МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА
4. БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ БИОЛОГИЈА ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЧОС ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА  ЛИКОВНА КУЛТУРА
7. ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ         

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА
2. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
3. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
4. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА
6.   ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЧОС ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ