V разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЧОС ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ СРПСКИ ЈЕЗИК
2. ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
3. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА
4. БИОЛОГИЈА  ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА
6.  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

0.   ЧОС      
1. СРПСКИ ЈЕЗИК  МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ВЕРСКА НАСТАВА ЛИКОВНА КУЛТУРА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА
5. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ     МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА