V разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА
2. МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА ГЕОГРАФИЈА
3. БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИЗАБРАНИ СПОРТ
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ЧОС БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
6.    МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА ГЕОГРАФИЈА
3. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
4. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ИЗАБРАНИ СПОРТ
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6.   МУЗИЧКА КУЛТУРА (ХОР) МУЗИЧКА КУЛТУРА ЧОС ЛИКОВНА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК