IV разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА  СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО
2.  СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС
6.         ДОДАТНА НАСТАВА

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
 3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
 4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ВЕРСКА НАСТАВА ПРИРОДА И ДРУШТВО
 5. СРПСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СРПСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС
 6.         ДОДАТНА НАСТАВА 

III разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК MATEMATИKA СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ВЕРСКА НАСТАВА MATEMATИКА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС

 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ВЕРСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
4. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС

 

 

I разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА СВЕТ ОКО НАС ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
5.   ЧОС ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  ДОПУНСКА НАСТАВА  СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

 

 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА СВЕТ ОКО НАС ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
5.   ЧОС ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ДОПУНСКА НАСТАВА  СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

 

 

II разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СВЕТ ОКО НАС СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЧОС ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. ДОПУНСКА НАСТАВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА ЛИКОВНА КУЛТУРА

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКA СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СВЕТ ОКО НАС СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЧОС ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. ДОПУНСКА НАСТАВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА ЛИКОВНА КУЛТУРА