VIII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИКА ХЕМИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
4. СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5. БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
6. ФИЗИКА ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7.          ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

поподне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ХЕМИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
4. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ФИЗИКА БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5. СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
6. ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7.         ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

VII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ФИЗИКА ХЕМИЈА МАТЕМАТИКА
2. БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

4. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
5. ФИЗИКА ХЕМИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО I ГРУПА
7.    ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО IГРУПА 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА МАТЕМАТИКА
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
 3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИКА ГЕОГРАФИЈА ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 4. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 5. ФИЗИКА ХЕМИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
 6. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО I ГРУПА
7.    ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО IГРУПА

V разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
6.    ЛИКОВНА КУЛТУРА ГРАЂАНСКО ВЕРСКА НАСТАВА  ИЗАБРАНИ СПОРТ
7.       ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ  

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
2. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК  СРПСКИ ЈЕЗИК
4. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. БИОЛОГИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
6.    ЛИКОВНА КУЛТУРА ГРАЂАНСКО ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ ИЗАБРАНИ СПОРТ

VI разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА
3. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
4. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
6. ФИЗИКА ИСТОРИЈА  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
7.         ХОР И ОРКЕСТАР

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА
 3. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
 4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 5.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ГЕОГРАФИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
 6. ФИЗИКА ИСТОРИЈА  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИКА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
7.         ХОР И ОРКЕСТАР