VIII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МУЗИЧКА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. МАТЕМАТИКА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА
4. СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА
5. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ИЗАБРАНИ СПОРТ
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ БИОЛОГИЈА ФИЗИКА
7.        ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРЕТЧАС

поподне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА
2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИЗАБРАНИ СПОРТ
4. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
5. СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА
6. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ФИЗИКА
7.        ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРЕТЧАС 

VII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА
5. БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИКА
6. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ИЗАБРАНИ СПОРТ
7.      ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРЕТЧАС    

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИКА ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
 3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА
 4. СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА
 5. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ФИЗИКА
 6. БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
7.  ЧОС-ПРЕТЧАС     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРЕТЧАС    

V разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА
2. МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА ГЕОГРАФИЈА
3. БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИЗАБРАНИ СПОРТ
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ЧОС БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
6.    МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА ГЕОГРАФИЈА
3. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
4. БИОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ИЗАБРАНИ СПОРТ
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6.   МУЗИЧКА КУЛТУРА (ХОР) МУЗИЧКА КУЛТУРА ЧОС ЛИКОВНА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК

VI разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ГЕОГРАФИЈА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
4. МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ИЗАБРАНИ СПОРТ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6. ФИЗИКА   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ИНФОРМАТИКА/ВЕРСКА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК
 2. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИНФОРМАТИКА/ГРАЂАНСКО
 3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА
 4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА
 5.

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ИЗАБРАНИ СПОРТ
 6. ФИЗИКА   ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФИЗИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК